Azure’i maksumuse müstika. Alustame põhitõdedest

Mart Lehtmets

Mart Lehtmets

Microsoft Licensing Solutions Partner
mart.lehtmets@helmes.com
+372 56 26 6135

microsoft azure hind masumus

Olen pilvetehnoloogiatega töötanud juba pea 5 aastat, aga iga päev on ikka midagi uut õppida. Eriti selles osas, mis puudutab Azure’i ja pilve infrastruktuuri tervikuna. Selleks et te ei mattuks kõikvõimalike pilveterminite ja Microsofti dokumentatsiooni alla, jagan mõningaid Azure’i põhitõdesid, millest võib alustuseks abi olla.

Kuidas Azure töötab? Sissejuhatavalt ressurssidest, ressursigruppidest ja mõõdikutest Azure’is

Azure pakub väga palju ressursi tüüpe. Neist kõige levinumad on

  • virtuaalmasinad (virtual machines),
  • ladustamiskontod (storage accounts),
  • veebirakendused (web apps),
  • andmebaasid (databases),
  • virtuaalvõrgud (virtual networks).

Neid ressursse võib võtta kui ehitusplokke, mida kasutades valmivad erinevad lahendused pilves, lihtsamatest veebilehtedest kuni keerulisemate IoT rakendusteni ja sealt veel edasi.

Ressursid on Azure’is organiseeritud hierarhiliselt, hierarhia esimene tase on ressurss ise.

Grupeeri ressursid ressursigruppidesse

Kui ühe Azure’i tellimuse alla tekib palju ressursse, siis on haldamise hõlbustamiseks mõistlik grupeerida need loogiliste konteinerite alla. Võtame näiteks lihtsa veebilehe, selle ehitamiseks on vaja järgmisi ressursse: andmebaas, ladustamispind ja veebileht ise. Azure’is saab need ressursid, mis täidavad sama eesmärki, grupeerida ühte ressursigruppi ja hallata seda ühtselt.

Microsofti dokumentatsioon defineerib ressursigrupi üsna selgelt: konteiner, mis hoiab Azure’i lahenduse jaoks seotud ressursse.

Mõõdikud määravad Azure’is olevate andmete maksumuse

Jätkame veebilehe näitega. Selleks et veebileht töötaks, peab iga ressurss kindlal ajal oma rolli täitma. See, mil määral mingit ressurssi kasutatakse, määrab teenuse maksumuse .

Kuidas peab Azure arvet iga ressursi üle? Selle jaoks on mõõdikud. Azure’i ressursid on seotud mõõdikutega, mis salvestavad ja mõõdavad, mis mahus ressursse kasutatakse, näiteks kui palju andmeid andmebaasi kirjutatakse, kui palju üles ja alla laaditakse jmt. See info määrab, kui suur tuleb lõpparve.

Peale ressursside ja ressursigruppide on veel olemas tellimused (subscriptions), juhtimisgrupid (management groups) ja tenant.

Tellimused

Tellimused on üks võimalus, kuidas Azure’is struktureerida oma lahenduse keskkonda ja jälgida kulusid. On palju võimalusi, kuidas ettevõtted saavad oma tellimusi organiseerida:

  • modelleerides tellimused ettevõtte osakondade kaupa (üks tellimus = üks osakond),
  • modelleerides tellimused vastavalt ressursi eluringile (üks tootmisele, teine arendusele).

Tellimus hõlmab eespool kirjeldatud elemente (ressursid, ressursigrupid ja mõõdikud) ning hinnakirja. Hinnad varieeruvad sõltuvalt tellimuse tüübist, see tähendab näiteks seda, et tellimuses ABC võib andmebaas maksta rohkem või vähem kui sama andmebaas tellimuses XYZ.

Ressursi mõõdikute kogutud andmed ja tellimuse hinnakiri määravad, kui palju tellimuse tarbimine kliendile maksma läheb.

Veel organiseeritumaks juhtimisgruppidega

Ressursigrupid aitavad administraatoritel hallata seotud ressursse, 2018. aasta Ignite’il (Microsofti iga-aastane suurüritus) tutvustati aga juhtimisgruppe kui uut viisi, kuidas tellimusi organiseerida. Juhtimisgrupid võivad hõlmata mitut tellimust, võimaldades administraatoritel menetleda eri ressursse ühtaegu . See on üsna tõhus tööriist.

Tenant seob kõik lõpuks kokku

Tenant sisaldab kõike, millest on eespool juba juttu olnud. Kui ettevõte liitub ükskõik millise Microsofti pilvetootega, saab ta tenant’i. Tenant hoiab endas kõiki tellimusi (Office 365 sealhulgas), kasutajate andmeid ja domeene.

Kui kliendil on juba mõnd aega olnud Office 365 tellimus ja tenant, siis on see sama, mis Azure’i tenant, sest neil on sama ID. Teisisõnu, sama tenant võimaldab üles seada ja kasutada nii Microsofti tootlikkuse pilvekeskkonda (nt Office 365) kui ka Microsofti infrastruktuuri pilve (nt Azure).

Mine oma Azure’i kulude haldamise portaali ja asu avastama

See blogpostitus peaks olema selgitanud Azure’i keskkonna struktuuri, eri tasemete hierarhilisi suhteid ning seda, kuidas iga element mõjutab kliendi igakuist arvet.

Kõik algab individuaalsetest ressurssidest, mida on võimalik koondada ressursigruppidesse. Ressursigrupid on osa tellimusest. Tellimused on organiseeritud juhtimisgruppidesse. Kõik see koos elab tenant’is. Allolev diagramm annab hea ülevaate .

Pilve kuludest täpsema ülevaate saamiseks tuleks end kurssi viia Azure’i eri plaanide ja litsentsidega (pay-as-you-go vs. Enterprise Agreements) ja sellega, kuidas need võivad olla seotud teie operatiivvajadustega.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn